השתלמויות דואט - מרכז דואט

כנס דואט השנתי 2024 >>

השתלמויות דואט

לכל צוות מגיעה השתלמות כזאת

בדואט אנו מאמינים בהפצת הידע בראש ובראשונה לאנשי מקצוע העובדים עם ילדים ועם דמויות משמעותיות בחייהם. כלל ההשתלמויות שלנו עוסקות באופן בסיסי בהבנת היכולת הרפלקטיבית וכיצד ניתן ליישם את עקרונות הגישה בעבודה היומיומית. כאן תוכלו למצוא את סוגי ההשתלמויות שלנו – בין אם זו הרצאה חד פעמית או השתלמות ארוכה – בהתאם לצורך של הצוות שלכם.

השתלמות דואט לפיתוח רפלקטיביות

השתלמות לצוותים מקצועיים אשר במהלכה יילמד הבסיס התיאורטי של שיטת ההתערבות, יוצגו תיאוריות מרכזיות ומחקרים, המצויים בבסיס החשיבה הרפלקטיבית ובחשיבותה לטיפול בילדים. יינתן מקום רב לתרגול טכניקות התערבות המסייעות להרחבת היכולת הרפלקטיבית של הורים ואנשי חינוך, ויוצגו נושאים מרכזיים שעשויים להתעורר במהלך העבודה הקבוצתית.

מטפלים המעוניינים להמשיך בהנחיית קבוצות דואט מחויבים לעבור השתלמות זו כבסיס להמשך ההכשרה.

השתלמות מטפלים להנחיית קבוצות דואט – שלב II

מטפלים המעוניינים להמשיך את ההכשרה להנחיית קבוצות במודל הרפלקטיבי, יקבלו מדריך מפורט להעברת המפגשים “דואט – להנחיית קבוצות רפלקטיביות".

בשלב זה על המנחים/ות לקבל הדרכה צמודה הכוללת 15 מפגשים עם מדריכה מוסמכת בשיטת דואט. מפגשי ההדרכה יכללו חשיבה על ההרכב הקבוצתי, הכנה לקראת אינטייק מורחב הכולל ראיון רפלקטיביות, ויאפשרו עיבוד ולמידה של התהליכים המתרחשים בקבוצה, תוך דגש על העמקת ההתערבויות המכוונות שינויים בעמדה הרפלקטיבית. ההדרכה מאפשרת לימוד משמעותי של השיטה.

השתלמות שנתית לאנשי מקצוע וארגונים

אנחנו מציעים 3 השתלמויות שנתיות שונות, שכל אחת מתמקדת בהיבטים שונים בילדות המוקדמת, כאשר הבסיס של כולן הינו העמקה וחיזוק היכולת הרפלקטיבית:

  1. סוגיות התפתחותיות מרכזיות בגיל הרך: בין בעיות נורמטיביות לפסיכופתולוגיה
  2. יחסים קרובים בתחילת החיים ולאורך הילדות: חשיבות בהתפתחות הבריאות הנפשית של הילדים
  3. עבודה רפלקטיבית במערכת החינוך בגיל הרך

בכל נושא יובא חומר תיאורטי, מחקרי ותיאורי מקרה. בכל ההשתלמויות יינתן דגש משמעותי לאופן בו ניתן לסייע לילדים, צוותי החינוך ולהורים דרך השימוש בחשיבה הרפלקטיבית ובהתערבויות רפלקטיביות שמקדמות חיבור והתפתחות.

הזמינו השתלמות דואט