דואט

כשמחקר וטיפול נפגשים למען ילדים

הסיפור שלנו

מרכז דואט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הוקם במטרה לאגד מחקר, הוראה והתערבות הנוגעים להתפתחות ילדים ויחסים משמעותיים. הנחת הבסיס שלנו היא שילדים הגדלים בסביבה רפלקטיבית, בה המבוגרים המטפלים בהם מתבוננים בהם, חושבים אותם ומדברים עמם על עולמם הפנימי, יפתחו ביטחון ואמון בסיסי באחרים, יבינו עצמם טוב יותר ויהיו מווסתים יותר.
תכניות ההתערבות שלנו פותחו בהתבסס על מידע העולה ממחקרים, תוך חיבור ישיר לעולה מהשטח.

מה אנחנו עושים?

מחקר

חוקרים רפלקטיביות

במעבדה לחקר התפתחות הילד והמשפחה, מתקיימים באופן קבוע מחקרים שונים להרחבת הידע התאורטי והפרקטיקה הטיפולית בתחום של התפתחות ילדים באוכלוסיות רגילות, אוכלוסיות קליניות, ובמצבי חיים מעוררי לחץ.

הוראה

לומדים רפלקטיביות

תכנית הכשרה למטפלים המעוניינים לחדד ולהעמיק את החשיבה וההבנה של השפה הרפלקטיבית בעבודה מול הורים, ילדים וצוותים חינוכיים.

התערבות

מטפלים רפלקטיביות

קבוצות התערבות רפלקטיביות להורים, שמטרתם לשפר ולחזק את הקשר הורה-ילד, להעצים את תחושת הביטחון ההורית, לסייע להורה להבין את ילדו ולשפר את חיי המשפחה.

יתרונות ההתערבות הרפלקטיבית

לאחר ההתערבות:
– שיפור ביכולת ההורה לרפלקטיביות
– הורים חשים מסוגלות הורית גבוהה יותר
– ירידה בתחושת הלחץ ההורי
– ירידה בבעיות התנהגות בקרב ילדים
– ירידה בהתנהגויות אלימות של ילדים
– ירידה בבעיות קשב בקרב ילדים