שותפים - מרכז דואט

השתלמויות שנת תשפ"ה >>

שותפים

יחד אתכם - בשביל הילדים

העשייה שלנו לאורך כל השנה מתאפשרת בזכות הקשרים שלנו עם גופים יקרים וחשובים – רשויות מקומיות, חברות, ועמותות. כל מי שפועל בתחומי הטיפול בילדים לורם איפסום דולור סיט אמט.

העשייה שלנו לאורך כל השנה מתאפשרת בזכות הקשרים שלנו עם גופים יקרים וחשובים – רשויות מקומיות, חברות, ועמותות. כל מי שפועל בתחומי הטיפול בילדים לורם איפסום דולור סיט אמט.