מדיניות - מרכז דואט

השתלמויות שנת תשפ"ה >>

מדיניות

ידע שמשפיע – למען עתיד טוב יותר לילדינו

מחקרים שנערכו בעשורים האחרונים בארץ ובעולם, סייעו לצבירה של ידע רב ומגוון על התפתחותם של ילדים. אנחנו מאמינים שהידע הזה יכול וצריך להיות הבסיס לכל שיח מדיני בתחומי טיפול, חינוך ורווחה של ילדים והדמויות המשמעותיות בחייהם.

הממצאים העדכניים הם קריטיים לקבלת החלטות ברמה הלאומית וכן ברמה הרשותית, ולמרות זאת רבים מהנתונים אינם נגישים לקובעי מדיניות.  מטרתנו להביא את הידע האקדמי לשדה המדיניות ולקדם פעולה מתוך נקודת מבט מקצועית ומבוססת.

תוכניות מבוססות מחקר

בדואט אנו מאמינים כי לא מספיק לפתח תוכניות התערבות המקדמות את איכות חייהם של ילדים ומבוגרים משמעותיים בחייהם, אלא יש לעקוב ולחקור תוכניות אלו. בשנים האחרונות מתבססת ההבנה כי תוכניות התערבות מבוססות ראיות (evidence-based) עדיפות בהרבה על פני תוכניות ללא מעקב. מרכז דואט שואף לקדם תוכניות מבוססות מחקר גם במרחב הציבורי.

שומרים על קשר -
מקבלים את תכני דואט!