תוכנית הכנס היום השני - מרכז דואט

כנס דואט השנתי 2024 >>

תוכנית הכנס היום השני

מתי?מה?מי?
8:30-9:00התכנסות וקבלת פנים (קפה של בוקר)
9:00-9:30ברכות
פרופ' רז ילינק, סגן הנשיא למחקר ופיתוח, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' אנדראה ברגר, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' פלורינה יוזפובסקי, המחלקה לפסיכולוגיה, מרכז דואט, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
9:30-11:10מושב ראשון: השפעות אירועי ה-7 באוקטובר על מצבן הרגשי של משפחות
מצבם הרגשי של אמהות וילדים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"פרופ' פלורינה יוזפובסקי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
השפעות המלחמה על שינוי בפסיכופתולוגיה, ערכים, ותפיסות עולם בתחילת גיל ההתבגרותפרופ' אריאל כנפו-נעם, האוניברסיטה העברית
מצוקה פסיכולוגית בקרב הורים וילדיהם בעת מלחמת ״חרבות ברזל״- חשיבותם של מנגנוני ויסות רגשי הוריים

ד"ר דנה לסרי, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת קולג' לונדון
הקשר בין תסמיני החרדה של אימהות וילדיהן בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - חשיבות השיח והתיווך ההוריד"ר צליל אינצינגר, ד"ר ירדן גליקסמן וד"ר אורטל בוחניק-אציל, המרכז האקדמי רופין
11:10-11:30
הפסקה – קפה ומאפה, הצגת פוסטרים ממחקרים עדכניים
11:30-13:10מושב שני: אתגרים בתא המשפחתי
הורות תחת איום בטחוני: כשהאזעקה האנושית (בכי) פוגשת את האזעקה החצונית - מצבן הנפשי של האמהות והקשיים שמראים הילדים
פרופ' נעמה עצבה-פוריה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
התערבות חיבוקי להפחתת דחק בקרב ילדים צעירים בעתות מלחמה: יעילות וגורמים ממתניםד"ר מיכל קהן, אוניברסיטת תל אביב
אחאות משולבת במשפחה והשלכותיה: משאבים, אתגרים ופערים בפרספקטיבות של הורים וילדיהם ד"ר יונת רום, האוניברסיטה העברית
ההשפעה של אירועים טראומטיים בעברה של האם על יחסי אם-ילד והתפתחות הילד במחקר ארצי על הורות בסיכוןפרופ' אפרת שר צנזור וד"ר רינת פניגר שאל, אוניברסיטת חיפה
13:10-13:50ארוחת צהריים והצגת פוסטרים ממחקרים עדכניים
13:30-15:30מושב שלישי: אתגרים בהורות והשפעותיהם על קשר הורה-ילד
על גמישות בסנכרון: חשיבות הקונטקסט והבדלים בינאישייםפרופ' אילנית גורדון, אוניברסיטת בר אילן
תפיסותיהם של ילדים לגבי שיטות חינוך הוריות נוקשות: השלכות על הסתגלות הילדפרופ' מעין דוידוב, האוניברסיטה העברית
טיפוח קשב הורי: אתגרים והתערבות בגיל הרךפרופ' רוני גבע, האוניברסיטה העברית
מנטליזציה הורית במשפחה, חשיפת הילד לקונפליקט זוגי והתנהגות הילד בגיל הרך
ד"ר דפנה ג'יניאו דולברג, ד"ר קרן הנץ-גמליאל וגב' קורן סוויסה רוגע האקדמית תל אביב יפו
15:30סיכום ופרידה

לחזרה לעמוד הכנס הראשי ולהרשמה>>