יום העיון הראשון של מנחי “דואט”

הסנונית הראשונה בהקמת קהילת המנחים שלנו. נפגשנו, הכרנו, למדנו, נתרמנו אחד מהשני, התעסקנו בסוגיות מרכזיות המתעוררות במהלך הנחיית הקבוצות, אכלנו, והתפנקנו ביחד.