השתלמות ראשונה ב״דואט״

הסתיימה ההשתלמות הראשונה להנחיית קבוצות הורות רפלקטיבית. זוהי הסנונית הראשונה לסלילת הדרך להקמת מכון “דואט”.