השתלמויות למטפלים

השתלמויות
למטפלים

השתלמות להנחיית קבוצות דואט

אנו מכשירים אנשי מקצוע להנחיית קבוצות טיפוליות בשיטה הרפלקטיבית, המתבססת על מודלים תיאורטיים של התפתחות חברתית ורגשית.

מטרת הקבוצות הטיפוליות הינה הגברת היכולת הרפלקטיבית של ההורה, חיזוק הביטחון בהורות, חיזוק הקשר הורה – ילד, והפחתת מתחים בקשר. ההכשרה מתקיימת בשני שלבים.

בשלב הראשון (השלב התיאורטי):

המטפלים משתתפים בהשתלמות בת יומיים במהלכה יילמד הבסיס התיאורטי של שיטת ההתערבות, יוצגו תיאוריות מרכזיות ומחקרים, המצויים בבסיס החשיבה הרפלקטיבית ובחשיבותה לטיפול בילדים. יינתן מקום רב לתרגול טכניקות התערבות להרחבת היכולת הרפלקטיבית של הורים ואנשי חינוך, ויוצגו הנושאים המרכזיים שעשויים להתעורר במהלך הקבוצות (להורים הורים ואנשי חינוך). השלב הראשון, תורם לאנשי טיפול הן לעבודה פרטנית והן לעבודה קבוצתית.

בשלב השני (השלב המעשי):

מטפלים המעוניינים להמשיך את ההכשרה להנחיית קבוצות טיפוליות בשיטה הרפלקטיבית, יקבלו
מדריך מפורט להעברת המפגשים “דואט – להנחיית קבוצות רפלקטיביות”.
מפגשי ההדרכה, יכללו חשיבה על ההרכב הקבוצתי, הכנה לקראת אינטייק מורחב הכולל ראיון
רפלקטיביות (PDI). יאפשרו עיבוד ולמידה של התהליכים המתרחשים בקבוצה,
תוך דגש על העמקת ההתערבויות המכוונות שינויים בעמדה הרפלקטיבית. ההדרכה מאפשרת
לימוד משמעותי של השיטה. צוות דואט ילווה את הקמת הקבוצה על שלביה השונים.

הדרישות במהלך השתלמות שלב 2:
1. העברת מפגש אינטייק ומפגש פידבק פרטניים.
2. העברת המפגשים הקבוצתיים (12 מפגשים).
3. הבאת וורבאטים להדרכות.
4. הגשת סיכום בכתב הכולל מבט על התפתחות רפלקטיבית של שני משתתפים בקבוצה.

מתי מתקיימת ההשתלמות הקרובה?

השתלמות שלב א'

ההשתלמות תתקיים בימי שני ה21 וה28 ביוני, בשעות 09:00-15:00, בזום.

ההשתלמות מותנית ברישום של 15 משתתפים.

עלות ההשתלמות הינה 800 ₪ לפני מע"מ למומחים, ו650 ₪ לפני מע"מ למתמחים. התשלום יתבצע בפנייה אישית לאחר הרישום.

לרישום http://bit.ly/june21duet

לפרטים נוספים – ד"ר נעמה צאן בן אריה, 052-6053383, naamatson@gmail.com


השתלמות שלב ב'

עלות השתלמות שלב ב', הינה 15 מפגשים שבועיים במחיר של 400 ₪ לפני מע"מ.

בסיום הנחיית הקבוצה ומילוי המטלות הנלוות, תינתן תעודת הסמכה על הנחיית קבוצות להורות רפלקטיבית.


**הערה חשובה: לאחר הנחייה של קבוצה אחת, תיארך חשיבה ב"דואט" לגבי מוכנות המנחים להיות מוסמכים והאם נדרשים לקבוצה נוספת בהדרכה מלאה בטרם קבלת תעודת ההסמכה.