השתלמויות למטפלים

השתלמויות
למטפלים

אנו מאמינים כי לחשיבה הרפלקטיבית יש כוח רב, והיא מהווה בסיס ליחסים מיטיבים ולהתפתחות בריאה של הילד והמשפחה.

אחת המטרות המרכזיות שלנו, כאנשי טיפול, הינה לסייע להורה להבין טוב יותר את ילדו ולהתאים עצמו לצרכיו. היכולת לעצור ולחשוב, במטרה לחקור את ההתנהגויות השונות, מעניקה הזדמנות להבין טוב יותר את העצמי והאחר, ומפחיתה תגובות אוטומטיות. ממצב של אינטראקציות המורכבות מריבוי תגובות מידיות, לרוב ללא חשיבה רבה, עוברים לאינטראקציות בהן יש מדי פעם עצירה, חשיבה (רפלקציה), ורק לאחר מכן תגובה.

אנו מאמינים כי לחשיבה הרפלקטיבית יש כוח רב, והיא מהווה בסיס ליחסים מיטיבים ולהתפתחות הבריאה של הילד והמשפחה, זאת באמצעות שימוש בשפה מחברת, פחות פוגענית, ויותר מעצימה ומגדלת.

לשם כך, אנו מציעים השתלמות למטפלים, המרחיבה את ההבנה לגבי חשיבות העמדה הרפלקטיבית בקרב הורים ובהתפתחות ילדים, וכן במקומה של הרפלקטיביות בעמדה הטיפולית. ניתן דגש על האופנים בהם ניתן לפתח יכולת רפלקטיבית של הורים ואנשי חינוך.

התכנית מאפשרת לאנשי הטיפול לעזור להורים ללמוד דרכים חדשות בהן ניתן להבין את הקשר הקיים בין רגשות, מחשבות והתנהגות, ולפתח יכולת התבוננות על המצבים הפנימיים של הילדים ושל עצמם. דהיינו, היכולת לזהות ולהבין מה מניע את ההתנהגות של הילדים ומה מניע את ההתנהגות העצמית של ההורים בזמן האינטראקציה עם ילדיהם.

התוכנית מבוססת על תוכנית שפותחה בארה”ב ב-Center for reflective community, Los Angeles.