השתלמויות למטפלים

השתלמויות
למטפלים

אנו מאמינים כי לחשיבה הרפלקטיבית יש כוח רב, והיא מהווה בסיס ליחסים מיטיבים ולהתפתחות בריאה של הילד והמשפחה.

אחת המטרות המרכזיות שלנו, כאנשי טיפול, הינה לסייע להורה להבין טוב יותר את ילדו ולהתאים עצמו לצרכיו. היכולת לעצור ולחשוב, במטרה לחקור את ההתנהגויות השונות, מעניקה הזדמנות להבין טוב יותר את העצמי והאחר, ומפחיתה תגובות אוטומטיות. ממצב של אינטראקציות המורכבות מריבוי תגובות מידיות, לרוב ללא חשיבה רבה, עוברים לאינטראקציות בהן יש מדי פעם עצירה, חשיבה (רפלקציה), ורק לאחר מכן תגובה.

אנו מאמינים כי לחשיבה הרפלקטיבית יש כוח רב, והיא מהווה בסיס ליחסים מיטיבים ולהתפתחות הבריאה של הילד והמשפחה, זאת באמצעות שימוש בשפה מחברת, פחות פוגענית, ויותר מעצימה ומגדלת. לשם כך, אנו מציעים השתלמות למטפלים, המרחיבה את ההבנה לגבי חשיבות העמדה הרפלקטיבית בקרב הורים ובהתפתחות ילדים, וכן במקומה של הרפלקטיביות בעמדה הטיפולית. ניתן דגש על האופנים בהם ניתן לפתח יכולת רפלקטיבית של הורים ואנשי חינוך. התכנית מאפשרת לאנשי הטיפול לעזור להורים ללמוד דרכים חדשות בהן ניתן להבין את הקשר הקיים בין רגשות, מחשבות והתנהגות, ולפתח יכולת התבוננות על המצבים הפנימיים של הילדים ושל עצמם. דהיינו, היכולת לזהות ולהבין מה מניע את ההתנהגות של הילדים ומה מניע את ההתנהגות העצמית של ההורים בזמן האינטראקציה עם ילדיהם. התוכנית מבוססת על תוכנית שפותחה בארה”ב ב
Center for reflective community, Los Angeles

אנו מכשירים אנשי מקצוע להנחיית קבוצות טיפוליות בשיטה הרפלקטיבית, המתבססת על מודלים תיאורטיים של התפתחות חברתית ורגשית. מטרת הקבוצות הטיפוליות הינה הגברת היכולת הרפלקטיבית של ההורה, חיזוק הביטחון בהורות, חיזוק הקשר הורה – ילד, והפחתת מתחים בקשר. ההכשרה מתקיימת בשני שלבים.

בשלב הראשון (השלב התיאורטי):

המטפלים משתתפים בהשתלמות בת יומיים במהלכה יילמד הבסיס התיאורטי של שיטת ההתערבות, יוצגו תיאוריות מרכזיות ומחקרים, המצויים בבסיס החשיבה הרפלקטיבית ובחשיבותה לטיפול בילדים. יינתן מקום רב לתרגול טכניקות התערבות להרחבת היכולת הרפלקטיבית של הורים ואנשי חינוך, ויוצגו הנושאים המרכזיים שעשויים להתעורר במהלך הקבוצות (להורים הורים ואנשי חינוך). השלב הראשון, תורם לאנשי טיפול הן לעבודה פרטנית והן לעבודה קבוצתית.

בשלב השני (השלב המעשי):

מטפלים המעוניינים להמשיך את ההכשרה להנחיית קבוצות טיפוליות בשיטה הרפלקטיבית, יקבלו
מדריך מפורט להעברת המפגשים “דואט – להנחיית קבוצות רפלקטיביות”.
מפגשי ההדרכה, יכללו חשיבה על ההרכב הקבוצתי, הכנה לקראת אינטייק מורחב הכולל ראיון
רפלקטיביות (PDI). יאפשרו עיבוד ולמידה של התהליכים המתרחשים בקבוצה,
תוך דגש על העמקת ההתערבויות המכוונות שינויים בעמדה הרפלקטיבית. ההדרכה מאפשרת
לימוד משמעותי של השיטה. צוות דואט ילווה את הקמת הקבוצה על שלביה השונים.

הדרישות במהלך השתלמות שלב 2:
1. העברת מפגש אינטייק ומפגש פידבק פרטניים.
2. העברת המפגשים הקבוצתיים (12 מפגשים).
3. הבאת וורבאטים להדרכות.
4. הגשת סיכום בכתב הכולל מבט על התפתחות רפלקטיבית של שני משתתפים בקבוצה.