על המחקר שלנו

ממצאים עיקריים ממחקרים שבדקו את יעילות התערבות הקבוצות הרפלקטיביות "דואט"

התנהגות ההורים:

• עליה בתחושת המסוגלות ההורית
• ירידה בתחושת הלחץ ההורי
• עליה ביכולת הרפלקטיבית של ההורה מיטיבה הן על פי מדדים עצמיים
(ראיון) והן כפי שנמדד בתצפית בזמן משחק עם הילדים

התנהגות הילדים:

• ירידה בבעיות התנהגות
• ירידה בהתנהגויות אלימות
• ירידה בבעיות קשב

יחסים בין הורים לילדים:

• עליה ברגישות ההורית לצרכים של הילדים ויכולת טובה יותר לתת מענה מתאים
• ירידה בעויינות ההורית בעת האינטראקציה עם הילדים
• עליה בטיב התגובתיות של הילדים להורים: הילדים מראים הנאה רבה יותר
ונכונות רבה יותר לשתף פעולה

במעבדה לחקר התפתחות ילדים, הורות ויחסים משמעותיים, מתקיימים באופן קבוע מחקרים שונים להרחבת הידע התאורטי והפרקטיקה הטיפולית בתחום של התפתחות ילדים באוכלוסיות רגילות, אוכלוסיות קליניות, ובמצבי חיים מלחיצים.

המעבדה שלנו

במעבדה לחקר התפתחות ילדים, הורים ויחסים משמעותיים, אנו חוקרים יחסי הורה-ילד והתפתחות של ילדים מתוך הסתכלות אקולוגית על הילד כחלק ממערך סביבתי רחב, ומנקודת מבט טרנזקציונלית הרואה בילד ובהורה כנמצאים באינטרקציות בהן הם משפיעים ומושפעים באופן דינאמי האחד על השני/ה. אנו מתעניינים ביחסי הורה-ילד ובתפקודים הוריים בנסיבות חיים המאופיינות בלחץ הורי, כגון: גידול ילדים עם בעיות התפתחותיות (בעיות האכלה, בעיות שינה, הפרעת קשב וריכוז, עיכוב התפתחותי), גידול ילדים באזורי קונפליקט בטחוני (עוטף עזה), פגים וילדים ממשפחות של מהגרים. במחקר, ניתן דגש עיקרי ליחסי אב-ילד, לצד יחסי אם-ילד, ונבחנת החשיבות של מעורבות אבות בגידול הילדים והשפעתם על התפתחות והתנהגות הילדים. דגש עיקרי נוסף ניתן לתצפיות ביחסי הורה-ילד וליכולת הרפלקטיבית של ההורים (הבנה של מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילדים ושל ההורים). לבסוף, המחקרים הנעשים במעבדה בעלי השלכות טיפוליות, ולפיכך תרומת המחקרים הי נה הן בהעמקת הידע התאורטי בתחום, והן בפיתוח והרחבה של פרקטיקות התערבותיות.