אנשי מקצוע
בקהילה

הרחבת המיכל של הדמות הטיפולית על הצדדים המורכבים של תפקידה

התוכנית לרפלקטיביות בקרב דמויות טיפוליות, מבוססת על החשיבה והשפה הרפלקטיבית, המהוות בסיס ליצירת קשר מיטיב דמות מטפלת-ילד. היכולת הרפלקטיבית מאפשרת להבין התנהגות של אחר כמונעת מתוך מצבים מנטאליים, כגון מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות. בתוכנית, דמויות טיפוליות יפתחו ויחזקו את השפה והחשיבה הרפלקטיבית, יגדילו את ביטחונם ואת תחושת המסוגלות העצמית ויפחיתו התנהגויות אוטומטיות. 

דמויות הטיפול יגדילו את היכולת ליצירת יחסים משמעותיים, בריאים ובטוחים עם הילדים במערכות השונות, יופחתו תחושות של תסכול וחוסר אונים, וכתוצאה, תחושת האמון של הילד בדמות המטפלת תגדל, ויכולות הוויסות העצמי והרגשי של הדמות המטפלת והילד יגדלו גם הן.

צוות חינוכי בגיל הרך

בקבוצות אלה, נעסוק בנושאים מרכזיים לעבודה עם ילדים בגיל הרך:
התמודדות עם ילדים בשלב הפרה-וורבאלי; השגת משימות התפתחותיות (כגון, גמילה מבקבוק, מחיתול, ממוצץ) בצורה מיטיבה הרואה את הילדים ומחזקת דימוי עצמי ובטחון עצמי; התמודדות עם פרידות ובעיות התנהגות (כגון, נשיכות, הרבצות ועוד) ליצור מפגש מיטיב עם הורי הילד. המפגש עם ההורים בצורה מיטיבה; עבודה בצוות וחיזוק האווירה המכילה והחיובית בצוות.

בקבוצה יתאפשר לחלוק ולעבד רגשות שונים המתעוררים במהלך העבודה השוטפת במעון, מול הילדים, ההורים והצוות ובמיוחד להבין “מה אני מרגישה וחושבת” בתוך המצבים השונים. בתוכנית לטיפול רפלקטיבי בילדים, הגננות/מטפלות (הדמויות המטפלות,) יפתחו ויחזקו את השפה והחשיבה הרפלקטיבית, יגדילו את ביטחונם ואת תחושת המסוגלות העצמית ויפחיתו התנהגויות אוטומטיות. הדמויות המטפלות יגדילו את היכולת ליצירת יחסים משמעותיים, בריאים ובטוחים עם הילדים. כתוצאה מכך, מחד, יקטנו תחושות התסכול וחוסר האונים שלהן. מאידך, תגדל תחושת האמון של הילדים בדמויות המטפלות. מעל לכך, התוכנית תסייע לכך שהן הילדים והן הדמויות הטיפוליות יראו יכולות טובות יותר של ויסות רגשי והתנהגותי. התערבות זו משפרת את האווירה בגן/מעון ומפחיתה מתח וכעסים.

צוות חינוכי גיל בי”ס

בקבוצות אלה, נעסוק בנושאים מרכזיים לעבודה עם ילדים בגיל בי”ס:
התמודדות עם ילדים המראים קשיי הסתגלות ובעיות התנהגותיות (כגון, סירוב ללמוד, דיבור בלתי הולם, התנהגות אלימה), באופן המבין את התהליכים שמובילים את הילדים להתנהג כך, ומסייע להם להרגיש מובנים ומוכלים ובכך מפחית את ההתנהגויות הללו; העצמת ילדים המתקשים בלמידה, באופן המחזק את הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלהם; התמודדות עם הורי התלמידים, והיכולת להבין את הדאגות, החרדות והכעסים של ההורים, לצד היכולת להביע את התחושות של המורים באופן שיוצר תקשורת מיטיבה התורמת לתהליכי הלמידה של הילדים. חיזוק היכולת לעבודה בצוות באופן הרואה את האחרים בצוות, ובכך יצירה של אווירה חיובית ומכילה בבית הספר.

בקבוצה יתאפשר לחלוק ולעבד רגשות שונים המתעוררים במהלך העבודה השוטפת בבית הספר, מול הילדים, ההורים והצוות ובמיוחד להבין “מה אני מרגישה וחושבת” בתוך המצבים השונים. בתוכנית לטיפול רפלקטיבי בילדים, מורים יפתחו ויחזקו את השפה והחשיבה הרפלקטיבית, יגדילו את ביטחונם בעבודתם ואת תחושת המסוגלות העצמית ויפחיתו התנהגויות אוטומטיות. המורים יגדילו את היכולת ליצירת יחסים משמעותיים, בריאים ובטוחים עם הילדים. כתוצאה מכך, מחד, יקטנו תחושות התסכול וחוסר האונים של המורים. מאידך, תגדל תחושת האמון של הילדים במורים. מעל לכך, התוכנית תסייע לכך שהן הילדים והן המורים יראו יכולות טובות יותר של ויסות רגשי והתנהגותי. התערבות זו משפרת את האווירה בכיתה ובבית הספר ומפחיתה מתח וכעסים

מטפלים פרא-רפואיים

בקבוצות אלה, נעסוק בנושאים מרכזיים הקשורים במפגש עם ההורים והילדים בחדר הטיפול. נדגיש את החשיבות בראיית הילד/ה וההורה בעת הטיפול. ננסה להבין מה מעסיק את ההורים, מהן המחשבות והרגשות (חרדות, כעסים…) עמם יושבים הורים בחדר בעת הטיפול וכיצד ניתן להתייחס לכך באופן שמחזק את הקשר הטיפולי ויוצר אווירה קרובה יותר המסייעת לטיפול. ננסה לבין את המחשבות והרגשות העולים בילדים בעת הטיפול, וכיצד אפשר לסייע לילדים להרגיש מוכלים באופן שיחזק את הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלהם. לעתים, כאשר לילד יש קשיים, ההורה הופך משימתי, עסוק בקידום תפקודי הילד/ה, ועלול לעשות זאת באופן המונע חיבור רגשי. אנו נעסוק באופנים בהם ניתן לעזור להורים להרחיב את העמדה שלהם אל מול הילדים ממקום משימתי למקום של הכלה, הנאה, גמישות ומשחקיות.

בתוכנית לטיפול רפלקטיבי בילדים, וביחסים משמעותיים, מטפלים פרא-רפואיים יפתחו ויחזקו את השפה והחשיבה הרפלקטיבית. המטפלים יגדילו את היכולת ליצירת יחסים משמעותיים, בריאים ובטוחים עם הילדים וההורים. כתוצאה מכך, מחד, יקטנו תחושות התסכול וחוסר האונים בעבודה. מאידך, תגדל תחושת האמון של הילדים וההורים במטפלים. מעל לכך, התוכנית תסייע לכך שהן הילדים והן ההורים יראו יכולות טובות יותר של ויסות רגשי והתנהגותי. התערבות זו משפרת את האווירה בטיפול ומפחיתה מתח וכעסים